Meelker Coaching en Training

Werkwijze

Bij kindercoaching starten we met een intake met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) om na te gaan wat er aan de hand is en waar we de begeleiding op richten. Vervolgens vinden er enkele sessies plaats met het kind. Ik werk graag op een speelse manier en gebruik o.a. het Coachee spel en het Krachtstenenspel.

Een traject met het Jong Talentenspel begint met een intake met de jongere en zijn ouders/verzorgers om te bespreken wat de aanleiding is om het spel te spelen en voor welke vraag of probleem de jongere staat. Vervolgens speelt de jongere het spel onder mijn begeleiding en ontdekt zo zijn talenten en hoe hij ze kan inzetten en krijgt hij zicht op zijn eigen ontwikkelingsrichting.

Als het spel gespeeld is, vindt er een eindgesprek plaats met de ouders erbij. Afhankelijk van de problematiek kan het zinvol zijn om een vertrouwenspersoon van school bij het traject te betrekken (mentor, zorgcoördinator). Met de jongere spreek ik af wat we wel en niet vertellen in het eindgesprek. In beginsel respecteer ik de keuze van de jongere hierbij. Het totale traject duurt meestal 5 tot 6 uur en kan in 2 of 3 bijeenkomsten gedaan worden,

 

 

 

 

 

   
De Lely 8    1531 RE Wormer
(06) 19 75 60 00info@meelkercoaching.nl
Logica brengt je van A naar B
Verbeelding brengt je overal

Einstein
Reclamepakhuis.nlDisclaimer Voorwaarden Sitemap